Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Vyvážení otopné soustavy

Realizace opatření, která vedou ke snížení tepelných ztrát obálky budovy, nemohou dosáhnout plánovaných energetických, a tím i finančních úspor bez dalších navazujících činností, které na ně musí nezbytně navazovat.

Jistě vás napadne otázka, o která další opatření se jedná? A proč realizovat další opatření, když jsme snížili tepelnou ztrátu oken, pláště a střechy?

Odpověď je poměrně jasná a logická.

Pokud snížíme tepelnou ztrátu budovy, musíme upravit a optimalizovat i teplo do budovy dodávané. Pokud tak neučiníme, dojde k přetápění jednotlivých místností. Nebude nám komfortně a budeme větrat. Zbytečně se tak připravíme o teplo, které jsme technickými opatřeními ušetřili.

Pozor, stejná nebo velmi podobná situace, vzniká i při zásazích do topného systému, jako je například montáž termostatických hlavic, změna radiátorů na jiný typ a podobně.

Proč se jedná o hydraulické vyvážení?

I zde je odpověď celkem jednoznačná. Pokud je nám v místnosti příliš teplo, buď otevřeme okno, nebo zavřeme kohout. V druhé variantě snížíme průtok topného média. To se však projeví tím, že jinde začne téci tohoto média víc. K čemu došlo. V jedné místnosti jsme teplotu snížili, ale v jiné zvýšili. A to hovoříme o dvou regulovaných místech. Dovedete si jistě představit, jak se takový systém chová v případě, že regulovaných míst máme velké množství.

Výsledkem je, že začneme otvírat okna a opět, jak se říká, topíme pánu bohu do oken. Tentokrát to není ztráta obálky, ale naše potřeba na optimální teplotu různých místností, které obýváme.

Co s tím? No přece mít dobře vyregulovanou otopnou soustavu spolu s optimalizovaným objemem celkově dodávaného tepla do budovy.

Jak poznáte, jestli je potřeba vyregulovat otopnou soustavu ve vašem domě?

Pokud si na následující otázky odpovíte více jak dvakrát kladně, dá se s poměrně velkou jistotou konstatovat, že vaše soustava je na regulaci zralá, a že by bylo dobré tuto aktivitu zařadit do blízkého plánu činností.

Radiator_2

  • Je různá teplota těles při stejném nastavení termo hlavic ve vašem bytě?
  • Je, zejména na začátku topné sezony, horní část radiátoru výrazně teplejší než spodní část?
  • Je teplota na jedné straně radiátoru výrazně vyšší než na druhé?
  • Slyšíte v trubkách „syčení, pískání, hukot a jiné podobné zvuky?
  • Máte pocit, že vaše regulační termo hlavice neregulují teplotu v místnosti dle vašich představ?

Jak postupovat, pokud nemáte regulaci vyřešenou a na co si dát pozor?

  • Tak jak u všech technických prvků je nutné mít aktuální projektovou dokumentaci topného systému. Pokud ji nemáte, je nutné zabezpečit ji!
  • Zařaďte do plánu oprav termodynamické vyvážení otopné soustavy.
  • Prověřte požadavky na teploty místností uživatelů jednotlivých bytů. Ne každý má pocit tepelné pohody při stejné teplotě v místnosti.
  • Dodavatele vyberte ve výběrovém řízení. Dávejte největší důraz na kladné reference, které doporučujeme osobně kontaktovat a prověřit je.
  • O připravovaném vyvážení informujete všechny uživatele spolu s informací, jak správně regulovat teplotu v jednotlivých bytech po provedení vyvážení.

Nezbývá, než popřát vám dny, v tomto případě ty zimní, s příjemnou tepelnou pohodou ve všech vašich bytech dle požadavků a přání všech uživatelů.

V případě potřeby či souvisejících otázek nás kontaktujte mailem info@pronasdum.cz

Autor:
PeN